fbpx

Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.073-0172-C01

СМАРТ4ТРЕЙД ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.073-0172-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Име на проектното предложение: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 8 300.00 лв., от които 7 055.00 лв. европейско и 1 245.00 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 23.06.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

Close Menu